MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-02-10

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį dekonstruojant naujienas?

Naujienų straipsnio santrauka: Pavadinimas, autorius (žurnalistas, naujienų agentūra), publikavimo data, leidėjas, medijų priemonė

Kuo pagrindžiamas žinojimas? Iš kur žurnalistas žino tai, ką jis žino?

Informacijos šaltiniai (bent trys, arba visi):

a) aiškiai įvardinti (ar šaltinis įvardintas ir matyti jo ryšys su pateikiama informacija; jei tai nepadaryta, ar žurnalistas paaiškina to priežastis?),

b) autoritetingi (ar komentuojantis žmogus yra tos srities žinovas?),

c) cituojami (ar naudojamos tiesioginės šaltinio mintys ir tai cituojama, ar tik persakoma?),

d) nešališkai parinkti (ar šaltinis turi kokios nors naudos iš to, kas apie šią naujieną yra pateikiama žurnalisto?),

e) pateikia teisingą, patikrintą, patikimą informaciją (ar tai įrodoma tekste, ar tai neprieštarauja tam, ką jūs, kaip skaitytojas, jau žinote? Ar šaltinio informacija įtikina, o gal teikia nusiraminimą?).

Teksto ir kitų panaudojamų medijų (iliustracijų, nuorodų, video) įvairovė ir reikšmingumas: Ar tai naudojama prasmingai ir tikslingai? Kaip dar kitaip būtų galima praturtinti šią naujieną ir jos galutinį pateikimą skaitytojui?

Informacijos šališkumas (ar autorius kalba neutraliai, o gal laikosi išankstinės pozicijos?): Ar informacija pateikiama šališkai? Ar matyti, kad šaltiniai parinkti šališkai (palaikant kurią nors vieną nuomonės pusę)?

Skaidrumo, atsiskaitomybės prieš skaitytojus jausmas: Ar žurnalistas išaiškina, kodėl būtent pasirinkti šie informacijos šaltiniai ir kaip šis pasirinkimas veikia tai, ką sužinome? Ar atsakingai ir tiksliai įvardina informacijos šaltinius?

Tiesos paieškos (ar informacija teisinga?): Ar tai matyti? Ar tai išties išsamus, o gal skuboto rašymo įspūdį kuriantis rašinys? Kokios informacijos stinga pilnesniam, informuotesniam žinojimui sukurti?

Ką įvardintumėte kaip naujienos ‘vedinius’ (kodėl ši naujiena yra publikuojama)?:

a) svarbi,

b) aktuali (laike),

c) artimo poveikio,

d) didelio poveikio ir svarbos,

e) matyti konflikto užuomazgos,

f) įdomu, smalsu,

g) pokytis (kažkas pasikeitė: pagerėjo ar pablogėjo),

h) prasminga,

i) netikėta,

j) kita.

Pirmas/bendras įspūdis, asmeninė nuomonė apie tai, ką sužinome iš pateikto straipsnio:

a) Kas patraukia dėmesį? Ar ši informacija parengta profesionaliai (ar matyti, kad į aptariamą klausimą/situaciją buvo gilintasi, įsitraukta, išanalizuota)? Ar argumentai pagrįsti?

b) Ko siekiama šiuo straipsniu: keisti nuomonę, suburti bendruomenę, ieškoti sutarimo, intriguoti, dramatizuoti, parduoti, reklamuoti?

c) Ar šis straipsnis daro įtaką tam, ką jau žinojote anksčiau? Ką sužinojote naujo? Kaip jūs pats save vertinate šios temos atžvilgiu – ar tai jums įdomu, motyvuoja gilintis į temą? Koks skaitytojas esate jūs: kritiškas, priekabus, nepatiklus, o gal palaikantis, atsargus?

d) Ar ši tema kontroversiška?

e) Ar dar liko neatsakytų klausimų (kokių)?

? Šaltinių analizė
a) 1.
2.
3.
b) 1.
2.
3.
c) 1.
2.
3.
d) 1.
2.
3.
e) 1.
2.
3.

f) Ar šia naujiena norima kažką pakeisti visuomenėje (daryti kažkam poveikį)? Ar skatina jus veikti, siekti kąžką daryti/pakeisti savo elgesyje ar mąstyme?

g) Ar yra atitiktis tarp straipsnio antraštės ir jo turinio? Ar tiksli, teisinga, vaizdinga kalba?

h) Kiti pastebėjimai.