MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Informacijos raštingumas

Informacijos raštingumas, kaip ir medijų raštingumas, neturi vieningo apibrėžimo. Remiantis Wesleyan Universiteto duomenimis, informacijos raštingumas yra esminis įgūdis žinių siekime. Į jį įeina atpažinimas, kada informacija yra reikalinga, ir gebėjimas surasti, teisingai vertinti, efektyviai naudoti ją įvairiomis formomis. Tai nurodo gebėjimą laviruoti greitai augančioje informacinėje aplinkoje, kuri apima didėjantį informacijos tiekėjų skaičių, profesionalią literatūra, populiariąsias medijas, bibliotekas, internetą ir kt. Dabar informacijos yra daug, ji visiems prieinama, tačiau kyla klausimų apie jos autentiškumą, patikimumą. Tai nenaudinga tiems, kurie nemoka efektyviai jos naudoti. Informacijos raštingumą turintis žmogus turėtų gebėti:

  • Atpažinti reikiama informaciją ir apibrėžti jos mastą. Aiškiai  ir glaustai apibrėžti klausimus ir suprasti, kad jie gali kisti.
  • Surasti ir išrinkti tinkamus informacijos šaltinius. Suprasti informacijos struktūrą: kaip ji kuriama, skleidžiama, organizuojama, kataloguojama, saugoma, atrenkama. Efektyviai naudoti rodykles ir kitus paieškos įrankius surasti specifinius šaltinius, pavyzdžiui, atrinkti tinkamus įrankius, formuluoti paieškos strategijas, naudoti tinkamas paieškos technikas, vertinti rezultatus.
  • Vertinti informaciją ir jos šaltinius kritiškai. Pavyzdžiui, įvertinti informacijos aktualumą ir patikimumą.
  • Sisteminti atrinktą informaciją, integruoti ją į turimą žinių bagažą ir sėkmingai taikyti.
  • Pristatyti naujai įgytas žinias taip, kad kiti suprastų. Pavyzdžiui, nustatyti auditorijos poreikius ir pateikti informaciją tinkamiausiame formate.
  • Transformuoti šiuos gebėjimus į naujus projektus ir disciplinas.