MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Interneto raštingumas

Jeigu bibliotekos raštingumas yra informacijos raštingumo dalis, tai interneto raštingumas (ang. internet literacy) – skaitmeninio raštingumo dalis. Paieškos sistemoje nėra sunku rasti, kas tai yra. Paprastai kalbant, tai yra gebėjimas suieškoti informaciją, kai tai yra būtina, panaudojant internetą ir įtraukiant šiuos tris punktus: 1) Gebėjimas tinkamai nukreipti nelegalų ir kenksmingą turinį internete 2) Gebėjimas tinkamai komunikuoti internete ir 3) Gebėjimas apsaugoti savo privatumą ir imtis atsargumo priemonių. (https://www.igi-global.com/dictionary/internet-literacy/47903)

Interneto raštingumas yra viena iš pagrindinio raštingumo formų ir ši sąvoka apibūdina pagrindinius gebėjimus dirbant internetu. Be to, tai gebėjimas rasti informaciją interneto svetainėse, dirbti elektroniniu paštu ir kitais serveriais (socialiniais tinklais, forumais, greitais susirašinėjimais ir kt.)