MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Kino raštingumas

Kino raštingumas (ang. cinema literacy) dar vadinamas filmų raštingumu (ang. film literacy). Šiais laikais ypač paplitusi idėja, kad raštingumo galima mokytis per filmus, užsienyje netgi yra tam skirti kursai, filmų klasės. Filmų raštingumas – tai toks filmo supratimo lygis, kai gebama būti sąmoningu renkantis filmą; sugebėjimas kritiškai žiūrėti filmą ir analizuoti jo turinį kinematografiniu ir techniniu aspektu; gebėjimas  valdyti jo kalbą ir kūrybinių judančių meninių vaizdų produkcijos techninius šaltinius.

Filmų raštingumas leidžia suprasti, kaip filmo ir judančių meninių vaizdų tekstai sudaro reikšmę, skatina žiūrėti filmus iš įvairių šaltinių, įkvepia patiems kurti filmus.  Tai darant tampama kultūriškai raštingais – atsiranda gebėjimas „skaityti“ filmų ir judančių meninių vaizdų tekstus ir „rašyti“ juos patiems.