MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Medijų ir informacijos raštingumas – kas tai? Įvadas į medijų ir informacijos raštingumo procesą.

Šiandieniniame pasaulyje medijos įgyja vis didesnę svarbą. Skaitmeninės technologijos tampa kasdieninės mūsų rutinos dalimi, kadangi leidžia sukurti savo nuosavą medijų pasaulį ir dalintis juo su kitais. Informacija dabar yra lengvai prieinama, užtenka kelių mygtukų spustelėjimo. Atsiranda poreikis tinkamai ir prasmingai ją valdyti, turėti tam tikrų įgūdžių jos naudojimui – visa tai yra medijų ir informacijos raštingumas. Nors raiškos laisvė, pavyzdžiui, žodžio laisvė vyrauja kaip niekada anksčiau, ja yra piktnaudžiaujama daugiau ir dažniau nei praeityje. Propaganda visada buvo naudojama kaip įrankis tų, kurie nori paveikti visuomenę. Propagandos pavyzdžių galima aptikti ir dabar, taip pat dezinformacijos arba netgi susidorojimo žurnalistų, kurie skleidžia įtakingiems žmonėms nepalankią informaciją, atžvilgiu.

Tam, kad gebėtume tinkamai valdyti ir atsirinkti informaciją, mums reikalingas medijų ir informacijos raštingumas. Nei vienas negimė su tokiais įgūdžiais; taip pat jie neatsiranda automatiškai, todėl juos reikia ugdyti. Reikia pabrėžti, kad naujų technologijų ir medijų formų atsiradimas nereiškia, kad medijų ir informacijos raštingumo sąvoka iš esmės pasikeičia.

Pasak UNESCO pateiktos informacijos, žmonių įgalinimas pasiekti tinkamą, nešališką informaciją ir žinias bei laisvų, nepriklausomų ir įvairių medijų ir informacijos sistemų skatinimas per medijų ir informacijos raštingumą yra būtina .Medijų ir informacijos raštingumas yra susijęs su raiškos ir informacijos laisvę bei pirminė jo užduotis yra įgalinti piliečius suprasti medijų ir kitų informacijos tiekėjų funkcijas, kritiškai vertinti jų turinį, taip pat priimti informuotus sprendimus kaip vartotojams ir informacijos, medijų kūrėjams. Tradiciškai medijų raštingumas ir informacijos raštingumas yra atskirti, tačiau UNESCO sujungė šias dvi sritis. Į tai įeina visos medijų formos ir kiti informacijos šaltiniai, tokie kaip bibliotekos, archyvai, muziejai, nepriklausomų interneto technologijų naudojimas.(http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/capacity-building-tools/media-and-information-literacy/)

Knygoje „Citizens in a Mediated World“ yra pateikta schema, kuri padeda suvokti, kas sudaro medijų ir informacijos raštingumą (ang. media and information literacy; MIL). Plačiau apie schemos interpretavimą ir suvokimą galima perskaityti leidinyje. Egzistuoja poreikis plėtoti įvairias diskusijas apie medijų raštingumo suvokimą, kadangi šiuolaikinės pamatinės vertybės – demokratija, taika, ekonomika, žmonių gerovė – yra veikiamos medijų.