MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Medijų raštingumas

Nėra vieningo apibrėžimo, kas yra medijų raštingumas (ang. media literacy). Todėl nėra vieno teisingo atsakymo į pavadinime vartojamą sąvoką. Kaip pavyzdį galima pateikti svetainės medialiteracy.org pasiūlytą koncepciją. Pasak svetainės, medijų raštingumas yra gebėjimas gauti, analizuoti, vertinti ir kurti medijas. Žmonės, turintis medijų raštingumo įgūdžių, geba geriau suprasti informaciją, pateikiama televizijos, radijo, interneto, laikraščių, žurnalų, knygų, skelbimų lentų, video žaidimų, muzikos ir kitų medijų formų. Medijų raštingumas yra aptinkamas įvairiose studijose ir taikomas kritiniame mąstyme. Medijų raštingumo įgūdžiai gali padėti ugdyti kritinį mąstymą, suprasti, kaip medijos formuoja visuomenę, atpažinti tikslinio marketingo strategijas, vertinti medijų skleidžiamas žinutes, įvardinti naudotas įtikinėjimo taktikas ir kt. (plačiau – http://medialiteracyproject.org/learn/media-literacy/)

Medijų raštingumas leidžia žmonėms turėti įgūdžių, žinių ir supratimą naudojantis galimybėmis, pateikiamomis ir tradicinių, ir naujų komunikacijų paslaugų. Medijų raštingumas taip pat padeda žmonėms valdyti turinį ir komunikacijas, apsaugoti save ir savo šeimas nuo potencialios rizikos, susijusios su šių paslaugų naudojimu, rašo ofcom.org.uk. (https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/media-literacy)