MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Naujienų raštingumas

Naujienų raštingumas (ang. news literacy) – tai dar viena itin paplitusi raštingumo forma, kurios pagrindu organizuojama kursai ir apie kurią nuolat diskutuojama. Trumpai ir aiškiai tai galima apibrėžti kaip gebėjimą įvertinti žinių pranešimų patikimumą ir tikrumą ir  kodėl tai svarbu. (http://drc.centerfornewsliteracy.org/content/unit-1-what-news-literacy-and-why-does-it-matter) Netikrų naujienų, propagandos, gandų ir reklamos srautai, kurie dažnai maskuojasi kaip naujienos, kaip niekad anksčiau sukelia sunkumų atskiriant faktus nuo prasimanymų. Naujienų raštingumas gali padėti atpažinti skirtumus tarp faktų ir gandų, naujienų ir reklamos, naujienų ir nuomonės bei šališkumo ir teisybės.

Kaip ir kitos raštingumo formos, tai padeda vystyti kritinį mąstymą. Kritinis mąstymas naujienų raštingume – tai:

  • Skirtumų tarp žurnalistikos ir kitų informacijos rūšių bei skirtumų tarp žurnalistų ir kitų informacijos tiekėjų atpažinimas.
  • Skirtumų tarp naujienų ir nuomonės atpažinimas žurnalistikos kontekste.
  • Skirtumų tarp teigimo ir patikrinimo bei skirtumų tarp įrodymų ir išvadų analizavimas naujienų istorijų kontekste.
  • Naujienų pranešimų per visas naujienų medijų platformas vertinimas ir dekonstravimas remiantis pateiktais įrodymais ir šaltinių patikimumu.
  • Naujienų medijų šališkumo ir auditorijos šališkumo skyrimas.