MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-08-30

Naujienų svarba medijų raštingume

Naujienų nagrinėjimo metodinės nuostatos

I. Naujienų samprata- kaip  jas suprantame?

 • Medijų ir informacinio raštingumo svarba.
 • Informacijos galia dabartiniame pasaulyje.
 • Medijų  įvairiovė ir   transformacijos
 • Socialinės medijos kaip pagrindinis naujienų šaltinis
 • Piliečio skaitmeninė tapatybė

II. Naujienų  rengimas: procesas ir veikėjai

 • Žurnalistikos kaita: medijos ir valstybė
 • Žurnalisto vaidmuo naujienos rengime ir sklaidoje
 • Temų darbotvarkė: kas nustato?
 • Informacijos rėminimas
 • Naujiena ir jos aktyvinimas

III. Naujienos informacinė vertė ir žinios teisingumas

 • Įvykio vyksmas ir kontekstas
 • Šaltiniai
 • Faktų atranka
 • Faktų sudėliojimas
 • Teksto diskursas ir tikrinimas

IV. Žurnalisto vaidmuo naujienos rengime

 • Subalansuota informacija
 • Teisingumas ir atsakomybė
 • Šališkumas ir tendencingumas
 • Etiketės
 • Kalba ir stilius

V. Piliečio informacinis raštingumas ir kompetencijos

 • Klastotosios žurnalistikos atpažinimas
 • Socialinių medijų netikros žinios
 • Naujienos dekonstrukcija
 • Vaizdai ir jų poveikis
 • Žinios sklaida ir komentavimas