MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Raiškos laisvės ir informacijos laisvės raštingumas

Raiškos arba išraiškos laisvės raštingumas (ang. freedom of expression literacy; FOE) suprantamas kaip žodžio laisvė. Raiškos laisvė yra pamatas funkcionuojančiai demokratijai, ji suteikia žmonėms „balsą“, kurio dažnai trūksta medijose, taip paversdama jį gyvybiškai svarbia medijų raštingumo ir mokymo dalimi.

Informacijos laisvė (ang. freedom of information; FOI) gali būti apibrėžiama kaip teisė pasiekti viešų juridinių asmenų valdomą informaciją. Tai yra neatskiriama dalis nuo raiškos laisvės. Informacijos laisvė taip pat gali būti suprantama kaip raiškos laisvės rezultatas. (plačiau – http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/)