MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Reklamos raštingumas

Reklama yra svarbus reiškinys mūsų vartotojiškoje kultūroje ir apie reklamos raštingumą (ang. advertising literacy) yra daug informacijos, prieinamos per internetą. Pagal tyrinėtojus, kurie tyrinėja reklamavimą ir vartotojišką reklamavimą, yra daug reklamos raštingumo apibrėžimų. Reklamavimo tyrinėtojai teigia, kad reklamos raštingumas – tai vartotojų žinios apie reklamos tipus, produkcijos aspektus ir technikas. Tuo tarpu vartotojiško reklamavimo tyrinėtojai siūlo idėją, kad reklamos raštingumo tikslas yra suprasti reklamos formalumą t.y. vartotojų gebėjimas suvokti reklamos modelį kasdieniame gyvenime. Bendrai reklamos raštingumas gali būti apibrėžiamas kaip įgūdis atpažinti, vertinti ir suvokti reklamą ir kitas komercines žinutes. (plačiau – http://www.academia.edu/4791158/The_Development_and_Testing_Advertising_Literacy_Instrument)

Reklamos raštingumas yra medijų raštingumo dalis ir gali būti skirstomas į gebėjimą atskirti reklamą nuo programų ir gebėjimą atpažinti įtikinėjimo ketinimus slypinčius reklamoje.  Reklamos raštingumas užima svarbią vietą mažinant imlumą reklamavimui, bendrai kalbant tai yra žinių apie reklamą įgyvendinimas realiame gyvenime. Pagal vieną pasiūlytą reklamos raštingumo modelį, jis susideda iš keturių dimensijų: informacinio raštingumo, vizualinio/estetinio raštingumo, retorinio raštingumo ir reklaminio raštingumo. (plačiau – https://www.researchgate.net/publication/312044885_THE_DIMENSIONS_OF_ADVERTISING_LITERACY_A_META-ANALYTIC_REVIEW)