MEDIJŲ EDUKACIJA

2017-09-01

Žaidimų raštingumas

„Kai žmonės mokosi žaisti video žaidimus, jie mokosi naujo raštingumo“ – teigia James Paul Gee, tyrinėtojas, kurio viena iš tyrimų sričių yra raštingumas. Eric Zimmerman, video žaidimų projektuotojas, apibrėžia žaidimų raštingumą (ang. games  literacy; gaming literacy) kaip prieigą prie raštingumo, kuri paremta žaidimų dizainu. Pasak autoriaus, tai gebėjimas suprasti ir kurti specifines reikšmių rūšis. Tai yra paremta trimis dalykais – sistema, žaidimu ir dizainu. Plačiau – http://ericzimmerman.com/files/texts/Chap_1_Zimmerman.pdf

Pasak autoriaus, reikia atsiminti, kad žaidimų raštingumas nėra kokia nors realaus pasaulio įtakos rūšis – tai specifinė raštingumo forma. Žaidimų raštingumas nėra susijęs su „rimtais žaidimais“ – žaidimo dizainu mokyti disciplinos dalykų kaip, pavyzdžiui, algebros, tai nėra „įtikinėjimo žaidimai“,  kurie suprojektuoti perduoti kokią nors žinutę žaidėjui ir tai nėra susiję su profesionalių žaidimų projektuotojų ruošimu, nedaro prielaidos, kad kiekvienas gali būti žaidimų projektuotoju.